Pogoji poslovanja

Posted in Informacije za uporabnike

Pogoji in pravila sodelovanja na portalu slovenskioglasnik.si:

Pravila (pogoji) uporabe, vsa navodila, obvestila, napotki, razlage in ceniki v zvezi za portal slovenskioglasnik.si so taka kot so in se glede na mednarodno zakonodajo in zakonodajo RS, splošne gospodarske ali tehnične pogoje lahko tudi spremenijo, zato priporočamo, da jih vsakič ponovno preverite.

Ta stran uporablja tudi način poslovanja po direktivi GDPR.

1. UVOD

Pod splošne pogoje poslovanja na portalu SLOVENSKIOGLASNIK.SI spadajo tudi: Cenik storitev, obseg možnosti sodelovanja po ponudbi in poslovanje glede na splošno mednarodno zakonodajo ter zakonodajo RS. Stran je zasnovana za mednarodno uporabo v kakaršnem koli tudi drugem jeziku za kakršnokoli vstavljeno gradivo in v nadaljevanju se vsi oostali uporabniki s tem strinjate. V pomoč za take primere je simultani prevajalnik, ki pa zaradi nekaterih razlčnih spletnih normativov posameznih komponent te spletne strani ne zajema popolnoma vsega gradiva. Več podrobnosti na spletni strani in v nadaljevanju.

Splošno:

Prosimo, da preberete in preučite pravila tukaj in v nadaljevanju, ki veljajo za vse komponente SLOVENSKIOGLASNIK.SI portala ter za interno forum tablo,ki je namenjen članom www.slovenskioglasnik.si oglasnika kot pomoč pri uporabi ali za medsebojno izmenjavo nasvetov, vprašanj ali informacij in je storitveno vštet v ceno eventualne letne članarine ali doplačil pri objavih posameznih oglasov tega spletnega mesta in njegovih podstrani. Predvsem moramo izpostaviti, da po splošnih moralnih in zakonskih mednarodnih aktih in pradpisih RS ni primerno in dovoljeno objavljati vsebine, ki so v smislu: Žaljive, hujskaške, sovražni govor, nasilne, pretirano pornografske, neutemeljeno obrekovanje, nedokazane ali nepreverjene trditve, škodljive za splošen ugled obravnavane osebe ali podjetja, vsebine neprimerne za osebe mlajše od 15 let, reklamiranje in/ali ponujanje za prodajo prepovedanih ali kako drugče zakonsko prepovedanih in/ali pridobljenih izdelkov in storitev, ker so uporabniki za tako objavljeno gradivo lahko tudi kaznovani po členih mednarodne zakonodae in predpisov posameznih državi.

Kratko navodilo splošne uporabe: Glavno registracijo opravite z prijavo/registracijo levo na glavni začetni strani in obvezno izpolnite vaš oglasni profi (Moj profil). Za vstavitev oglasov sledite navodilom in ponujenim opcijam.

Po izvršeni registraciji nam na naš e - naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošljite vse potrebne uradne podatke o podjetju ali pri registraciji izpolnete vsa ponujena polja, v kolikor imate in oglašujete tudi za podjetje,( ker vam bomo na vaš registrski e – naslov po e – pošti ali na vaš naslov po klasični pošti poslali predračun ali letne naročnine ali info za plačilo posameznega oglasa, odvisno od vrste izbranih paketov ali ponujenih možnost) in pogodbo o sodelovanju. Po vplačilu letne naročnine/članarine oglaševanja in vrnjenem enem izvodu pogodbe bo dokončan postopek aktivacije oglasov.

Zasebnost:

1. Piškotki: Vsa obvestila in možne nastavitve se nahajajo na sami stran po različnimi menujii.

2. Podatki uporabnikov: Podatkov ne posredujemo dalje razen v primeru eventualne preiskave organov pregona glede neprimerne vsebine , kršenja avtorskih pravic ali prodaje sumljivega blaga. V takem primeru, če bodo zahtevani podatki s strani pooblaščenih inšpekcij mora upravitelj po splošni mednarodni zakonodaji in zakonodaji RS sodelovati v zgoraj navedenem smislu, glede podatkov uporabnikov te spletne strani vnešenih ob registraciji.

OPOMBA: Po vstavljenem gradivu se spletni način poslovanja smatra kot pogodba na daljavo in s tem veljajo vsi pravni in plačilni in ostali poslovni akti glede splošne zakonodaje RS in v skladu z mednrodno zakonodajo.

Posebnosti:

1. Posojila, vedeževanje ali kakršnakoli oddaja nepremičnin, prenočišč, sob, vozil in podobno spada po definiciji v kategorijo storitev in pridobitniško dejavnost zato so taki oglasi plačljivi po ceniku za pravne osebe.

2. V kolikor zadeve iz prve točke opravlja fizična oseba in nima ustreznih pravnih pogodb za tak primer ne odgovarja upravitelj spletne strani slovenskioglasnik.si.

3. Vsaka stranka ima možnost izdelave ločenih profilov za pravno ali fizično osebo vendar vsakega z drugim uporabniškim imenom in drugačnim izbranim e - poštnim naslovom, prav zaradi tega, da lahko ločeno prodajate/ponujate privatne ali poslovne izdelke oziroma storitve.

2. SPLOŠNI POGOJI

1. Za uporabo spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI se mora uporabnik strinjati s pravili in pogoji uporabe slovenskioglasnik.si (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta. SLOVENSKIOGLASNIK.SI Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko odda mali oglas ali preko malega oglasa kaj kupuje. Nadaljnja uporaba spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI, po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Za uporabnike, ki oglasno, prodajno ali promocijsko gradivo oddajajo, ter imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil, ki na tej spletni strani z obvezno potrditvijo pogojev in pravil na strani pred oddajo oglasov velja že na daljavo.

2. Spletno mesto SLOVENSKIOGLASNIK.SI je posrednik med kupci in prodajalci ter promocijski marketing za podjetja.

3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do SLOVENSKIOGLASNIK.SI mu bo poslano preko elektronske pošte (geslo). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Pravne osebe imajo lahko več uporabniških imen vendar le po predhodnem dogovoru z upravljavcem spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. Vsak tekst z oznako na navigacijskih tipkah z NAVODILA, POMOČ, CENIKI so del splošnih pravil ter pravil in pogojev spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI in se glede na globalno, tržno ali zakonodajno situacijo lahko spremenijo brez predhodne najave, vendar bodo eventualne spremembe takoj posodobljene na vseh naših spletnih straneh, katere zadevajo ista pravila. Prav tako velja za vse ostale morebitne eventualne opombe za primer navodila ali pravil uporabe kakšne dodatne ali posebne funkcije ali ostale tehnične uporabe, primer: ( klepetalnice, forumi, komentiranje, ogled galerij in podobno).

4. Vsak uporabnik spletnega mesta s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta, pošiljanje elektronske pošte in sms sporočil v skladu z 32. točko teh pravil. SLOVENSKIOGLASNIK.SI se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. SLOVENSKIOGLASNIK.SI osebne podatke uporabnika obdeluje in hrani do uporabnikovega preklica na podlagi njegove nedvoumne seznanitve in privolitve ob registraciji. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. SLOVENSKIOGLASNIK.SI jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI, družba VG Mania d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI. Upravljavec spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI, družba VG Mania d.o.o. bo podatke o malem oglasu uporabnika hranil 1 leto od zadnje deaktivacije malega oglasa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o malem oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta.

5. SLOVENSKIOGLASNIK.SI, njeni upravljavci in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas, vključno s slikami, povezavami in tekstom, je zakonsko odgovorna oseba, ki ta oglas odda.

6. Objava določenih oglasov (glede na pogoje poslovanja) je lahko plačljiva tudi za fizične osebe, cenik in razlog pa bosta dostopna na obveščevalnem mestu SLOVENSKIOGLASNIK.SI

Uporabnik, pravna oseba, plačilo izvrši na podlagi izstavljenega računa, predračuna ali ponudbe in se zaveda, da je, ko sprejme (ob registraciji potrdi) tu opisane pogoje poslovanja, avtomatsko v plačilnem pogodbenem odnosu glede na ponudbo, oziroma obsega sodelovanja in trenutne cenike.

Kakršnikoli plačljivi oglasi, prispevki ali drugo pod pogoji poslovanja plačljivo gradivo se objavi po dokazilu/potrdilu plačila/predplačila naročnika oglasa po opravljenem plačilu. S potrditvijo oddaje oglasa upravljalcu spletnega mesta (pravna družba, VG Mania d.o.o.) in med uporabnikom se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa bo po prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z uporabniki, ki so potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku opravljanja storitve, saj narava storitve to ne omogoča. Glede na navedeno po začetku opravljanja storitve odstop od sklenjene pogodbe ni več mogoč in plačilo ni vračljivo.

7. Uporabniki spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI se zavezujejo, da bodo njihovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični in da ne bodo oglaševali blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma kaznivega dejanja, bo SLOVENSKIOGLASNIK.SI sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z zakonodajo, splošnimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije, ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabniki v svoje oglase ne smejo prepisovati ali kopirati vsebin iz oglasov drugih uporabnikov.

8. Vsi oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku, ker pa je ta stran mednarodna, so dovoljene izjeme oziroma, stranka, ki vstavi tak oglas, sama odgovarja na odziv takega gradiva.

9. Uporabniki se obvežejo, da ne bodo objavljali oglasov ali malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

10. Oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se ga prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni direktno predmet prodaje. Uporabniki, ki imajo na spletnem mestu SLOVENSKIOGLASNIK.SI odprto oglasno prodajno spletno trgovino, lahko vpišejo dodatne podatke o svoji fizični(prodaja rabljenih izdelkov privatnih oseb) ali spletni trgovini (Podjetja in kakršnekoli pravne osebe), v polja, ki so temu namenjena.

11. Slike v oglasu morajo biti realne slike predmeta, ki se prodaja in v skladu z splošnimi pogoji ter predvidenimi polji. Logotipe, pasice ali www povezave lahko objavi samo upravljalec ali pravna oseba, ki uredi za tovrstne objave pogodbeni odnos.

Fizičnim(privatnim) osebam v rubriki za male oglase fizičnih oseb ni dovoljena objava logotipov, pasic ali povezav do ostalih spletnih mest, razen, če gre za tehnične podatke prodajanega izdelka.

Pravne osebe lahko objavijo samo logotipe ali povezave spletnih strani v lasti registriranega podjetja in števila podružnic. Torej, če imate (primer: 3 različna podjetja) potem se registrirate 3x in tako imate zopet na voljo paket ter zajete vse podružnice ali izdelke od posameznega s.p. ali d.o.o. ali d.n.o, d.d. itd.

Pokroviteljsko ali brezplačno oglaševanje za pravne osebe ali dobrodelne ustanove/prireditve je predmet individulanega dogovora.

12. Liste produktov niso dovoljene. V en mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta. Primer: dovoljeno je v enem malem oglasu prodajati (mizo, klopi in stole), ni pa dovoljeno skupaj prodajati (sadja in avtomobila), oziroma upravljalec spletnega mesta ne odgovarja za slab odziv ali nezmožnost v iskalni opciji za tako vstavljeno gradivo.

13. Vsak oglas mora vsebinsko pripadati v primerno rubriko.

14. Naslov malega oglasa naj opisuje realni predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali poudarjenih znakov z namenom posebne izpostavitve.

15. Uporabnik, fizična oseba za isti predmet lahko odda samo en oglas. Prav tako ni tovrstnemu uporabniku dovoljena objava malih oglasov za isti predmet v dveh različnih rubrikah, drugih povezav ali reklamnih sporočil.

16. Oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni oglasi ali mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.

17. Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabniki se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. www.slovenskioglasnik.si si v primeru, da iz malega oglasa izhaja, da bi lahko mali oglas pomenil objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je dolžen SLOVENSKIOGLASNIK.SI organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa. Predvsem gede na to točko je posebno potrebno razumeti in dosledno upoštevati razliko ter možnost poslovanja kot ” fizična ” ali ” pravna ” oseba. Pravna oseba ima lahko oba profila, z ločenimi registracijami.

18. Alkohol in živila je na spletnem mestu SLOVENSKIOGLASNIK.SI dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

19. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k porabi tobačnih izdelkov.

20. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice. V primeru tovrstnih zlorab ali ostalih zakonskih zlorab vsebin, objav ali funkcioniranja portala, je kršitelj kazensko odgovoren po uradni zakonodaji, sum na tako dejanje pa glede na splošne zakonske predpise in pogoje poslovanja lahko uporabniki sporočijo upravitelju spletnega mesta ali pristojnim organom pregona in tak oglas bo tudi nemudoma odstranjen, uporabniku pa takoj glede na zakonodajo RS preneha možnost oglaševanja. Prepovedano je oglaševati gradivo iz katerega je možen sum ali napeljevanje za delo na črno. Fizične osebe lahko oglašujejo samo rabljene izdelke ali drugo osebno lastnino in ne morejo oglaševati v smislu izvajanja storitev, razen, če tega ne dokažejo z pravno veljavno pogodbo o honorarnem delu, študentskim delu, podjemno pogodbo…! V tem primeru se upoštevajo kot plačljive stranke tega spletnega mesta in bodo njihovi oglasi v plačljivem pogodbenem odnosu glede na izbrani paket, za to opcijo je potrebno kontaktirati upravitelja spletnega mesta.

21. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

22. Odvetniki lahko v svojih malih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd. ), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je zlasti oddajanje malih oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.

23. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja.

24. Oglaševanje, ki vsebuje posebne ponudbe, kot so npr. popust, darilo, ipd., mora imeti to posebno ponudbo jasno označeno ter jasno navedeno, kje se nahajajo pogoji za pridobitev te posebne ugodnosti.

25. Z oddajo ponudbe na posamezen mali oglas in sprejemom le-te ponudbe s strani uporabnika, ki je mali oglas oddal se vzpostavi med prodajalcem in kupcem obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalci in kupci. SLOVENSKIOGLASNIK.SI ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.

26. Pri malih oglasih avkcijskega tipa je prodajalec zavezan prodati predmet prodaje najvišjemu ponudniku, če je dosežena pridržana cena oziroma, če ta sploh ni bila nastavljena. Najvišji ponudnik pa je zavezan kupiti predmet za katerega je licitiral, če je bila njegova ponudba najvišja, mali oglas prodajalca pa verodostojno predstavlja predmet prodaje. Prodaja predmeta pred iztekom avkcije ni dovoljena. če kupec ali prodajalec tega pravila ne upoštevata in se glede tega na moreta dogovoriti, se v primeru morebitnega spora lahko sklicujeta na določila tega pravilnika. Upravitelj za slovenskioglasnik.si ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

27. Pravne osebe, s.p.-ji in fizične osebe z registriranim dopolnilnim delom (v nadaljevanju odstavka oglaševalci) lahko na SLOVENSKIOGLASNIK.SI prodajajo, oglašujejo svoje storitve in oddajajo oglase le tako, da odprejo www.slovenskioglasnik.si trgovino, na podlagi sklenitve pogodbe. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posamezne SLOVENSKIOGLASNIK.SI trgovine in si nadalje pridržuje pravico do izklopa le-te brez navedbe razloga. Tak izklop pomeni prenehanje pogodbenega razmerja. V primeru izklopa SLOVENSKIOGLASNIK.SI trgovine je upravljavec spletnega mesta upravičen izstaviti fakturo v obsegu dejansko opravljene storitve www.slovenskioglasnik si spletna oglasna trgovina je posebna možnost oddaje malih oglasov, ki se od oddaje običajnega oglasa razlikuje le po tem, da omogoča oddajo oglasov subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti take prodaje. Pri oglaševanju preko spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI so oglaševalci dolžni spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), kar pomeni, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, v kolikor tako sklepanje oglaševalci omogočajo. Spletno mesto SLOVENSKIOGLASNIK.SI ne omogoča kakršnegakoli neposrednega sklepanja pogodb ali pogodb na daljavo med oglaševalci in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev teh oglaševalcev in za oglaševalce ne nudi drugih storitev kot posredovanje in objavo malega oglasa. Pri oddaji malega oglasa v rubriki SLOVENSKIOGLASNIK.SI trgovina bo objavljen mali oglas vseboval ime podjetja, ki oglašuje, in njegov sedež. Spletne povezave (linkanje) iz spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI so dovoljene le uporabnikom, ki imajo na SLOVENSKIOGLASNIK.SI odprto trgovino. Uporabniki, ki imajo odprto SLOVENSKIOGLASNIK.SI trgovino, lahko s spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI povezujejo (www ali druge povezave) na svojo lastno spletno stran. Povezave na spletna mesta, ki oglašujejo razne druge storitve in izdelke niso dovoljene. Povezave na spletna mesta, ki so konkurenčna spletnemu mestu www.slovenskioglasnik.si, niso dovoljene. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da sam presodi ali kakšno povezavo dovoli ali ne.

28.

A.Uporabnik (pravna oseba), ki v skladu s temi pravili izpolnjuje pogoje za odprtje SLOVENSKIOGLASNIK.SI trgovine, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje. Prav tako, se obvezuje, da bo ob registraciji in oddaji oglasa navedel vse potrebne zahtevane pravno obstoječe resnične podatke v samem oglasu pa samo tiste, ki jih želi, oziroma so priporočljivi za opaznost oglasa ali podjetja.

B. Privatna oseba (ali fizična oseba, glede na poslovni stautus) se obvezuje, da bo v svoje oglase vstavila samo gradivo za privatno prodajo rabljenih izdelkov ali nepremičnin, brez vsebin, ki bi nakazovale na sum dela na črno ali nedovoljeno preprodajo ali celo prodajo ukradenih ali kako drugače nezakonsko pridobljenih stvari. Prav tako se obvezuje, da ne bo v svojem oglasu promoviral svoje podjetje, drugo podjetje ali vstavil povezavo v tem smislu, razen, če je to povezava do podatkov proizvajalca za izdelek. Privatnim osebam ni dovoljeno objavljati oglase za posojanje denarja. Če tak oglas zasledimo ali nas nekdo opozori nanj, ga bomo izbrisali v primeru večjih kršitev pa omejili dostop tudi uporabniku. Če bo nekdo tak oglas vseeno objavil, mi pa ga bomo morda spregledali v veliki količini oglasov, bo tak objavitelj sam odgovarjal za eventualne zakonske prekrške v smislu dela na črno ali, če se izkaže, da je morda nek tak oglas poskus goljufije.

C. Ob kršitvi navedenih pogojev lahko upravljalec spletnega mesta takoj odstrani neprimeren oglas ali pa ga odstrani v kolikor uporabnik ne upošteva eventualnega obvestila o priporočeni prilagoditvi glede na pogoje poslovanja.

D. Prosimo, da vaše oglasno gradivo vnesete v skladu s splošno prepisano zakonodajo, torej, brez neprimernih besed, brez neprimerne vsebine v smislu prekoračene spolnosti, sum na sovražni govor, delo na črno, sumljivo izvenzakonsko poreklo oglaševanega blaga, izdelkov ali storitev. Taki oglasi bodo morali biti glede na predpise odstranjeni, uporabnik, ki bi oddal tako ponudbo v oglas pa lahko za tak prekršek tudi odgovarja po zakonih RS in je zaradi globalne zasnove spletne strani ter svetovnih avtorskih predpisov kazensko odgovoren celo na mednarodnem nivoju.

E. Upravitelj spletnega portala je zgolj posrednik oglasnega prostora in kot tak ne odgovarja za morebitne poslovne spore med prodajalcem/ponudnikom in kupcem/potrošnikom. Za vse objavljene podatke v oglasnem gradivu zakonsko in moralno odgovarja fizična oseba ali podjetje, oziroma pooblaščena oseba podjetja, ki oglas odda.

F. Uporabniki se strinjajo, da se lahko zaradi potrebnih spletnih posodobitev in s tem povezanimi prilagoditvami glede prevodov in podobnih težav kdaj zgodi, da bo morda del portala v angleškem jeziku, kot tudi glede na mednarodno zasnovo, je možno, da bo kakšen oglas v kakšnem tujem jeziku, kar je načelno v nekaterih primerih višja sila in se strinjajo, da jih opisano ne moti. Težave v tem smislu ali glede pomankljivega ogleda so možne tudi, če uporabniki ne posodabljajo redno lastnih brskalnikov in jih ažurno ne prilagajajo, oziroma, različni iskalniki lahko iz teh razlogov različno (pravilno ali nepravilno) prikazujejo isto spletno stran.

G. Uporabnike opozarjamo naj ne oglašujejo zadev, ki bi lahko bile predmet suma za delo na črno ali sivo ekonomijo, ker so tovrstna dejanja lahko po zakonu preiskovana s strani pooblaščenih inšpekcij. Prav tako naj ne objavljajo vsebin, ki so morda predmet na sum odtujenega ali kako drugače protipravno pridobljenega blaga. Naj se ne objavljajo vsebine, ki kršijo razne avtorske pravice, nedovoljena pornografija, žaljive ali nasilne vsebine, rasna nestrpnost in podobno, ker so po mednarodnem pravi in zakonodaji RS lahko predmet po kazenskem pravu. Za tovrstne naštete eventualne prekrške zakonsko odgovarja registrirani uporabnik, ki je oddal oglas, slovenskioglasnik.si je samo spletno mesto kot ponudnik oglasnega prostora in upravitelj portala ne odgovarja za morebitne prekrške uporabnikov glede splošne navedene zakonodaje.

H. Uporabniki, ki bodo vstavili oglase v kategorije: (Orožje, živali, odvetniki, erotika ali oglaševali živila, alkohol, tobak, prehrano ter glede oglaševanja in promocije političnih strank) naj se dodatno pozanimajo o splošnih predpisih in morebitnih omejitvah oglaševanja na omenjenih področjih, ker upravitelj za eventualne tovrstne prekrške ne odgovarja in je samo ponudnik oglaševalskega prostora. To velja tudi za oglase nepremičnin glede energetskih izkaznic, lastništva, hipotek itd. (Info: Uradni list in podobno).

I. Na spletni strani slovenskioglasnik.si ni dovoljeno objavljati slik ali video gradiva trde in kakršnekoli otroške pornografije ali vstavljati vsebine v smislu nagovarjanja na sex v smislu izvenzakonskih ali kaznjivih predpisov.

J.

1. Posojila, vedeževanje ali kakršnakoli oddaja nepremičnin, prenočišč, sob, vozil in podobno spada po definiciji v kategorijo storitev in pridobitniško dejavnost zato so taki oglasi plačljivi po ceniku za pravne osebe.

2. V kolikor zadeve iz prve točke (pod J) opravlja fizična oseba in nima ustreznih pravnih pogodb za tak primer ne odgovarja upravitelj spletne strani slovenskioglasnik.si.

3. Vsaka stranka ima možnost izdelave ločenih profilov za pravno ali fizično osebo vendar vsakega z drugim uporabniškim imenom in drugačnim izbranim e - poštnim naslovom, prav zaradi tega, da lahko ločeno prodajate/ponujate privatne ali poslovne izdelke oziroma storitve. Za pravno osebo se obravnavajo vse oblike podjetij, s.p., tudi dopolnilna dejavnost ali društvo.

K. Sistem je zasnovan dolgoročno zato ima upravitelj portala možnost kompenzacije in/ali prenosa objav programa preko sodelovanja poslovnih partnerjev ali partnerskih oglaševalnih mrež v eventualnem primeru popolnega poškodovanja spletne strani s strani tehničnih težav, vdora ali ukinitve programa. Za prej opisane primere, za primer zaprtja firme zaradi odhoda lastnika spletne strani v pokoj ali dokončen bolniški stalež ali za primer stečaja denar za izbrani paket oglaševanja ne vrnemo in bi v takem skrajnem primeru zadeve reševali z zgoraj omenjenim prenosom gradiva ali lastništvo cele spletne strani na poslovne partnerje ali druge pogodbene upravitelje, kar zmanjša tovrstni poslovni rizik. Uporabniki se tudi strinjate, da glede na tržno poslovanje dosedanji lastnik portala slovenskioglasnik.si lahko spletno stran tudi proda in s tem omogoči novemu lastniku dostop do vseh vnešenih podatkov, ki bo potreben za morebitno nadaljne poslovanje, sedanji upravitelj pa bo v tem primeru izposloval, da se cenovni pogoji ne spremenijo do poteka trenutnega paketa obstoječih strank. Stranke , ki bodo morebiti izbrale paket, ki nikoli ne poteče se strinjajo, da se jim denar ne vrne v kolikor bi eventualno iz kakršnikoli vzrokov prišlo do zgoraj omenjenih težav in da je izbira tega paketa glede na obljubljeno trajanje poslovni rizik, s tem, da je trenutna cena tega paketa oglaševanja glede na ostale primerljive oglasnike vključno s številom oglasov celo manjša kot je to ponekod mesečna vsota. Za zgoraj opisano, da lastnik tega spletnega mesta ne odgovarja in ne vrne vplačanih zneskov velja tudi v primeru izgube podatkov ali posla strank na tem spletnem mestu, tudi, če izhaja iz eventualnih primerov okvare omrežij, napeljave, tehnike, računalnikov oziroma, če je to morebitna posledica tehničnih ali dugih okvar zaradi naravnih katastrof ali v primeru vojne.

L. Uporabniki brez pisnega soglasja upravitelja strani, izdelovalca strani ali objavitelja oglasa ne smejo kopirati slik, teksta ali posameznih elementov strani in jih posredovati dalje ali vgrajevati v druge strani, ker je to predmet splošnega kršenja avtorskih pravic za kar lahko storilec kazensko odgovarja. Uporabniki ne smejo vstavljati v to spletno mesto slike, vsebine ali dele kod iz drugih strani v obratnem smislu prvega stavka, tega odstavka, če s tem dejanjem kakorkoli kršijo kakršnekoli avtorske pravice in pogoje uporabe. Za eventualne kazenske primere in tožbe oškodovanih proti objaviteljem takih oglasov upravitelj tega spletnega mesta ni odgovoren. Vsi uporabniki tega spletnega mesta z drugimi lahko delijo le tiste vsebine, kjer je to omogočeno s ponudbo socialnih vtičnikov v ta namen (Share funkcije).

M. Družabna omrežja in moderni trendi uporabe socialnih aplikacij:

Gostje in člani tega spletnega mesta bodo morda zasledili naslovne slike svojih profilov ali strani iz tega omrežja in drugih družabnosocialnih omrežij, če je le tako privzeto tehnično nastavljeno tudi na tem spletnem mestu ali nekaterih ostalih klasičnih spletnih straneh, portalih, spletnih trgovinah ali oglasnikih, če omenjene strani uporabljajo možnost socialnih aplikacij. Uporabniki spleta in vsi tisti, ki imajo kakršnekoli strani na katerih od ostalih naših ali mednarodnih družabnih omrežjih naj se zavedajo, da je osnoven tehničen standard zasnovan tako, da je kakršnokoli všečkanje, deljenje, priporočanje ali označevanje oseb in vsebin lahko posledica, da ste nato povezani po različnih mestih svetovnega spleta in posledično lahko mednarodno vidni na svetovnem spletu tudi na ostalih '' klasičnih '' straneh, ki uporabljajo funkcijo deljenja ali všečkanja ostalih družabnih ponudnikov. To pomeni, da se z uporabo različnih družabnih omrežij preko zgoraj opisanih funkcij in opravil lahko javno pojavljate na spletu s tem, če ste, oziroma, ko ste uporabili omenjene aplikacije in ste sami odgovorni za morebitne zlorabe, psihično ali materialno škodo v kolikor bi bili morebitna žrtev spletnih prevar, nadlegovanja in podobno. Uporabniki se zavedate in strinjate, da s tem, da se, ko in ali, če všečkate katero od naših strani, ter z deljenjem, priporočanjem in označevanjem vsebin, vaše objave, vaše strani, naslovne slike profilov ali prispevki iz vaših družabnih profilov po zgoraj opisanih primerih lahko naključno pojavljajo na tem spletnem mestu in posledično preko ogledov in deljenj vsebin tudi na svetovnem spletnem omrežju, ker je svetovni splet pač tehnično zasnovan tak kot je in ga v primeru zlorab uporabljate na lastno odgovornost, kar je že navedeno in opozorjeno v teh pogojih uporabe za spletno mesto slovenskioglasnik.si in upravitelj tega spletnega mesta ne odgovarja za kakršnekoli morebitne škodljive posledice tudi iz tega odstavka pogojev uporabe.

N. Ne objavljamo oglasov privatnih oseb za posojanje denarja. Tovrstne oglase finančne narave lahko objavljajo le podjetja in pravne osebe z vsemi potrebnimi uradnimi dovoljenji. V kolikor bomo opazili tak oglas ali v kolikor bo prijavljen s strani ostalih uporabnikov ga bomo zaradi zakona o preprečevanju dela na črnoin v skladu s temi pogoji uporabe izbrisali ali ne objavili.

O.

Vse oglase, ki bodo vsebovali kakršnekoli plačljive številke ali vabila za plačljiva sporočila in ne bodo vstavljena s strani profila pravne osebe (Podjetje, s.p., društvo, dopolnilne dejavnosti, popoldanski s.p. in ostale oblike podjetij) ampak kot privatna oseba, bodo ali izbrisani ali pa ga bo potrebno plačati. Tako dejanje privatne osebe brez ustreznega uradnega dovoljenja ali pogodbe o sodelovanju z drugim podjetjem je lahko sporno s strani delovne zakonodaje za kar ponudnik spletnega prostora slovenskioglasnik.si ne odgovarja. Če tak oglas objavi pravna oseba, podjetje, s.p. itd., mora po veljavni zakonodaji v oglasu navesti ceno klica ali sporočila glede na operaterje.

29. Upravljavec spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu www.slovenskioglasnik.si – presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavci spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI si tudi pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugče škodovali spletnemu mestu SLOVENSKIOGLASNIK.SI, njenim upravljavcem oziroma lastnikom presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

30. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. SLOVENSKIOGLASNIK.SI ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporčilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

31. Z objavo malega oglasa ali oglasa za podjetje na SLOVENSKIOGLASNIK.SI, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

32. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte ali brezplačnih sms sporočil, ki so povezani s spletnim mestom in aktivnostmi SLOVENSKIOGLASNIK.SI. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila. Upravljavec spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala drugim oziroma tretjim osebam ali subjektom razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta www.slovenskioglasnik.si ali zaradi predpisov v primeru uradne preiskave večjih kršitev uporabnikov, ki so po zakonu prepovedane ali kaznjive. V kolikor registrirani uporabnik ne želi prejemati občasnih obvestil s strani aktivnosti in novosti na spletnem mestu SLOVENSKIOGLASNIK.SI, lahko po klasični ali e – pošti, pošlje zahtevo po odjavi iz programa obvestil.

33. Uporabniki se strinjajo, da lahko SLOVENSKIOGLASNIK.SI njihov mali oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih, letakih, partnerskih, pogodbenih ali podružničnih portalih pod uredništvom upravljalca tudi tega spletnega mesta. SLOVENSKIOGLASNIK.SI v drugih medijih ne bo objavila osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na spletno mesto SLOVENSKIOGLASNIK.SI .

34. Vsebina spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI je z nakupom te domene avtorsko pravno začitena zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletno mesto SLOVENSKIOGLASNIK.SI neizključno ter časovno in teritoralno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse slike, ki so objavljene na SLOVENSKIOGLASNIK.SI, označi z logotipom upravljavca.

35. Uporabnike se lahko preko spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni dovoljeno reklamiranje kakšne storitve ali izdelka.

36. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

37. Upravljavci spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu www.slovenskioglasnik.si, njenim upravljavcem oziroma lastnikom.

38. Upravljavec spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI in njeni lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene ” takšne kot so ”, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru SLOVENSKIOGLASNIK.SI, njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. SLOVENSKIOGLASNIK.SI si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala SLOVENSKIOGLASNIK.SI.

39. Upravljavec spletnega mesta www.slovenskioglasnik.si si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. SLOVENSKIOGLASNIK.SI ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in slike malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

40. Uporabljamo programsko opremo za analizo uporabe našega spletnega mesta. Programsko in zakonodajno izpolnjujemo predpisane EU direktive za ta namen, več pa na sami strani v modulu, rubriki '' Zasebnost '' in v nadaljevanu. Na ta način lahko ovrednotimo uporabo spletnega mesta ter pridobimo pomembna spoznanja o potrebah naših uporabnikov. Ta spoznanja pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost našega spletnega mesta. V zvezi s tem se lahko pojavijo tudi tako imenovani ” cookies ”(piškotki). To so besedilne datoteke, ki se shranjujejo v računalniku obiskovalca. Omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To nam omogoča, da opravimo zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko praviloma odklonimo ali izbrišemo z ustreznimi nastavitvami iskalnika. Vendar pa se v tem primeru lahko zgodi, da ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Z uporabo tega spletnega mesta izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe tega spletnega mesta.

41. Upravljavec spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta pravila in pogoje za uporabo SLOVENSKIOGLASNIK.SI, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI po spremembi pravil pomeni soglasje z novimi pravili poslovanja, zato eventualne in obstoječe stranke naprošamo, da ob vsaki prijavi, registraciji ali oddaji malega oglasa ali oglasa za podjetje preverijo, če niso nastale za njih neprimerne spremembe splošnih pogojev poslovanja.

42. Več tehničnih podrobnosti v navodilih uporabe. Pravna oseba je z registracijo v plačilnem pogodbenem odnosu na daljavo z upraviteljem spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI (več v točki 43.) glede na potrjen paket ali cenik ponudbe glede na dodeljeno količino objav in ponudnik oglasnega prostora SLOVENSKIOGLASNIK.SI ne odgovarja za manjše število vstavljenega gradiva s strani uporabnika in ne vrne razlike vloženih sredstev.

43. Uporabnik, fizična ali pravna oseba, ki na SLOVENSKIOGLASNIK.SI odda v objavo svoje gradivo, se strinja, da so pogoji iz ponudbe SLOVENSKIOGLASNIK.SI, cenika in različnih ponujenih verzij poslovnega odnosa zanj primerni za pogodbeno razmerje, da s tem razumejo pravila poslovanja, da jih ne bodo kršili in da so v plačilnem pogodbenem odnosu za nedoločen čas za storitve , ki v ponudbi niso brezplačne(za katere vam bodo izstavljeni računi) do pisne odpovedi ene ali druge strani z izvzetimi ponudbami glede na enkratno plačilo ali posebnimi individualnimi pogodbenimi določili.

44. Stran je mednarodnega poslovnega značaja, zato je možnost, da uporabniki portala iz tujine vstavijo oglasni material v svojem ali angleškem jeziku (predvsem pasice) in se uporabniki v RS strinjajo s tem. Prav tako je možno, da se pojavi kakšna tuja (predvsem angleška) beseda, zaradi običajnih splošnih prilagoditvenih spletnih posodabljanj in morebitnega neujemanja s trenutno verzijo posodobitve ali tehničnih odstopanj zaradi simultanih avtomatskih jezikovnih prevajalcev. SLOVENSKIOGLASNIK.SI objavlja svoj promo material na podlagi licenc partnerjev predlog ali z individualnim ali sponzorskim dovoljenjem/odnosom. Za tovrstne kršitve s strani uporabnikov, ki oddajo svoje gradivo, upravljalec spletnega mesta za www.slovenskioglanik.si ne odgovarja.

45. Spletna stran, njena zasnova , namen in tehnična zvrst je taka kot je in pred ogledom strani preberite pogoje poslovanja ter navodila uporabe, cenike, ponudbe. Tudi pred registracijo ali oddajo oglasa se seznanite z pogoji in pravili poslovanja ter potrdite zgoraj opisane pogoje, da jih razumete in se strinjate za pogodbeni poslovni odnos po naštetih točkah. Potrebno je slediti vsem navodilom in postopkom, ki se nahajajo v pomoč na spletni strani SLOVENSKIOGLASNIK.SI in njegovih podstraneh, ter ostalih portalih, ki so del spletnega marketinga upravitelja portala. Z uspešno izvedeno registracijo na portalu ali oddajo oglasov se podrazumeva, da se strinjate s temi navedbami in se boste ravnali ter poslovali v skladu pod tu navedenimi splošnimi pogoji poslovanja, ki se lahko tudi spremenijo glede na tržno ali zakonodajno situacijo in da se strinjate, da ste z oddajo oglasa že v plačilnem pogodbenem odnosu na daljavo po navedenih cenikih na strani, za opcije, ki so plačljive.

46. Z registracijo na portal slovenskioglasnik.si potrjujete, da razumete zgoraj navedene pogoje in pravila uporabe in se z njimi v celoti strinjate. S tem ste sprejeli pogodbo na daljavo in boste spletno mesto slovenskioglasnik.si uporabljali na lastno odgovornost, uporabniki pa boste polnoletni.

Upravitelj spletnega mesta SLOVENSKIOGLASNIK.SI:

VG Mania d.o.o.

 

Tags: pogoji, mali, oglas pogodbenih